Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Χίου σας καλωσορίζει στο δικτυακό της τόπο. Βασικό μέλημα μας είναι να μπορείτε να βρείτε σε αυτόν τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τη δομή και τη λειτουργία της Διεύθυνσης, αλλά και πληροφορίες τρεχούσης φύσεως. Σας δίδετε επίσης η δυνατότητα να διασυνδεθείτε από εδώ όχι μόνο με τις σχολικές μονάδες του νομού αλλά και με μεγάλο αριθμό άλλων συναφών και χρήσιμων δικτυακών τόπων.

Εκ μέρους της Διεύθυνσης καταβάλλεται συνεχής προσπάθεια προς την κατεύθυνση της κατά το δυνατόν καλύτερης και περισσότερης χρήσης των ευκολιών και δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, όχι μόνο στο διοικητικό αλλά και στο διδακτικό τομέα. Για τούτο προτρέπουμε τον καθένα στην χρήση αυτών των τεχνολογιών, μια από τις οποίες είναι και η επικοινωνία με την Υπηρεσία μας.

Παύλος Καλογεράκης

Διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου

Β' Φάση Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Σχολικού Έτους 2005-2006 Γραφείο Αγωγής Υγείας Ημερίδα "Διατροφή & Υγεία".

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χίου-webmaster:plinet@dide.chi.sch.gr-Τελευταία Ενημέρωση: 21.02.06 13:40