Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που θα εργαστούν στο Πρόγραμμα της Ενισχυτικής Διδασκαλίας το σχολικό έτος 2013-2014, να παρουσιαστούν στη Δ.Δ.Ε. Χίου την  Τετάρτη  19 Φεβρουαρίου 2014 από 09:00π.μ. έως 13:00μ.μ. (3ος Όροφος) για την υπογραφή Υπεύθυνης Δήλωσης Τοποθέτησης σε Σ.Κ.Ε.Δ.

Πρόσκληση

Πίνακας Σχολείων 

Πρόσθετες πληροφορίες