Πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης νέου εκπαιδευτικού ΠΕ03 για την Ενισχυτική Διδασκαλία

Δείτε εδώ την πρόσκληση υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης νέου εκπαιδευτικού ΠΕ03 για την Ενισχυτική Διδασκαλία.

Πρόσθετες πληροφορίες