Νέα ιστοσελίδα της ΔΔΕ Χίου

Από την 1η Οκτωβρίου 2015 και μετά, όλες οι αναρτήσεις της ΔΔΕ Χίου θα γίνονται στο νέο δικτυακό της τόπο στη διεύθυνση http://dide.chi.sch.gr/wp/

Η παρούσα ιστοσελίδα σταματάει από σήμερα να ενημερώνεται, παραμένει όμως διαθέσιμη για παλιότερες αναρτήσεις.

Πρόσθετες πληροφορίες