Ανακοίνωση οικονομικής υπηρεσίας

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι αποσπάστηκαν εκτός του ΠΥΣΔΕ Χίου να αποστείλουν με FAX και στη συνέχεια με ταχυδρομείο τις Πράξεις Ανάληψης (εις διπλούν) αλλά και μία Βεβαίωση στην οποία να αναγράφεται εάν η περιοχή στην οποία αποσπάστηκαν ανήκει στις προβληματικές και παραμεθόριες περιοχές. Τη Βεβαίωση δε χρειάζεται να τη στείλουν οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στην περιοχή της Αττικής. 

Πρόσθετες πληροφορίες