Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων

Τελευταία ενημέρωση 18/6/2015

Η Διευθύντρια  της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν.  Χίου

Έχοντας υπ? όψιν τις διατάξεις :

1. του άρθρου 17 του  N. 4327/ 2015

2. την υπ? αριθ. Φ.361.22/26/79840/Ε3/19-5-2015 Υ.Α. του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ.

3. την υπ? αριθ. Φ.361.22/27/80025 /Ε3/19-5-2015 Εγκύκλιο  του Υ.ΠΟ.ΠΑΙΘ. 

καλεί τους εκπαιδευτικούς που πληρούν τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών όλων των τύπων των Σχολικών Μονάδων, και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. του Νομού Χίου, να υποβάλλουν αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 28/05/2015 και εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών, μέχρι και την Τρίτη, 02/06/2015.

Ενημέρωση για παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων και διευκρινήσεις - χρονοδιάγραμμα (28/5/2015):

Προστέθηκαν συνημμένα τα έγγραφα "ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ.docx" και "Γνωστοποίηση ΦΕΚ.docx", καθώς και "Εγκυκλιος επιλογής Διευθυντών 5.docx".

Προστέθηκαν συνημμένα τα έγγραφα "Παράταση προθεσμίας δευτεροβάθμιας.docx" καθώς και "Εγκυκλιος διευθυντών 6.docx".

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι πλέον η 5η Ιουνίου 2015.
Ανάλογα παρατείνεται και η διήμερη προθεσμία υποβολής των συμπληρωματικών της αίτησης δικαιολογητικών.

Διευκρινήσεις σχετικά με τη συνεδρίαση και ψηφοφορία του Συλλόγου Διδασκόντων (προσθήκη: 18/6/2015):
Προστέθηκε συνημμένα το αρχείο "Εγκύκλιος Διευθυντών 11.docx"

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ΠΕ18.23

Προκήρυξη Πρόσληψης Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών ειδικότητας  ΠΕ18.23-ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (Πλοίαρχοι)  για τη διδασκαλία μαθημάτων στο 4ο ΕΠΑΛ Πατρών, διάρκειας 8 ωρών/εβδομάδα, έως τέλους του διδακτικού έτους 2014-15.

Αιτήσεις από την Τρίτη 24/03/15 μέχρι και τη Δευτέρα 30/03/2015 και ώρα 11.30 π.μ, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Πλήρωση θέσεων Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Κενές οργανικές θέσεις ΕΕΠ και ΕΒΠ για μεταθέσεις σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ 2015-2016

Κενές οργανικές θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.) για μεταθέσεις σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. και ΚΕ.Δ.Δ.Υ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τα κενά των ΠΕ31.

Πρόσκληση για θέσεις εκπαιδευτών "Σχολών Γονέων - Αθλητισμός και διατροφή"

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Σχολές Γονέων» ΑΠ 7,8 απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου για Εκπαιδευτές και συγκεκριμένα αποφοίτους ΤΕΦΑΑ, διαιτολογίας ή διατροφής από ΑΕΙ-ΤΕΙ, ιατρούς, επισκέπτες υγείας, νοσηλευτές και επόπτες δημόσιας υγείας.

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο έγγραφο.

Πρόσθετες πληροφορίες