Πίνακες λειτουργικών κενών 7-9-2015

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΑΣ ΑΙΤΗΣΗΣ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ): ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 10/9/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00

ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ ΠΟΥ ΔΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΤΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΩΡΑΡΙΟ ΕΧΟΥΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΕΙΣ  Ή ΓΙΑ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Ή ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ, ΛΟΓΩ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΑΣ (ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ).

 

Πρόσθετες πληροφορίες