Προκήρυξη θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ11 για τη λειτουργία Ομάδων Φυσικής Αγωγής ΔΔΕ Χίου

Προκήρυξη θέσης εκπαιδευτικού ΠΕ11 για τη λειτουργία Ομάδων Φυσικής Αγωγής στη ΔΔΕ Χίου.

Αιτήσεις μέχρι τη Δευτέρα 14-9-2015 και ώρα 14:00.

Πρόσθετες πληροφορίες