Τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά - 18/9/2015

ΠΡΑΞΗ 30/ 18-9-2015

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

22/9/2015: Ανακοινοποίηση στο ορθό (ως προς τους εκπαιδευτικούς Θεοδοσίου, Μυλωνόπουλο και Παπαδόπουλο)

 

Πρόσθετες πληροφορίες