Προσκόμιση δικαιολογητικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από εδώ το έντυπο δήλωσης στοιχείων για χρήση της υπηρεσίας μισθοδοσίας.

Δελτίο τύπου για τις ενστάσεις των αναπληρωτών

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

      Mετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-16, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Ο.Π.ΣΥ.Δ) του Υπουργείου :http://e-aitisi.sch.gr.

         Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

         -προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών  στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 ή μεταγενέστερα της 01-09-2012 η και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/ων του Α.Σ.Ε.Π.  και

Περισσότερα...

Πρόσληψη αναπληρωτών σε πειραματικά - πρότυπα σχολεία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψ. αναπληρωτών

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψ. αναπληρωτών (Δελτίο Τύπου).

Εγκύκλιος αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής 2015-2016

Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για ένταξη στους πίνακες κατάταξης εκπαιδευτικών ΕΑΕ σχολ. έτους 2015-2016.

Αιτήσεις υποβάλλονται από 13/08/2015 έως 21/08/2015.

Διευκρινίζεται ότι οι υποψήφιοι που προσκομίζουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό, του οποίου η συνάφεια στην ΕΑΕ εκκρεμεί από το ΙΕΠ και επομένως δεν περιλαμβάνονται στα μεταπτυχιακά του Παραρτήματος III της εγκυκλίου, μπορούν να υποβάλουν αίτηση-δήλωση.

Πρόσθετες πληροφορίες