Πρόσληψη αναπληρωτών σε πειραματικά - πρότυπα σχολεία

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΕ ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ-ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πρόσθετες πληροφορίες