Δελτίο τύπου για τις ενστάσεις των αναπληρωτών

                                                                   ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

      Mετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών καταρτίστηκαν προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών σχολικού έτους 2015-16, οι οποίοι και αναρτήθηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (Ο.Π.ΣΥ.Δ) του Υπουργείου :http://e-aitisi.sch.gr.

         Συγκεκριμένα αναρτήθηκαν:

         -προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών  στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί που έχουν μόρια προϋπηρεσίας μέχρι και τις 30-06-2010 ή μεταγενέστερα της 01-09-2012 η και μόρια επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/ων του Α.Σ.Ε.Π.  και

 

         -προσωρινοί Ενιαίοι Πίνακες  αναπληρωτών  με Μηδενική  Προϋπηρεσία στους οποίους περιλαμβάνονται εκπ/κοί με μηδενική  προϋπηρεσία και άνευ μορίων επιτυχίας σε έναν από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π.                

         -Πίνακας Κατάταξης Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

        - Πίνακας Κατάταξης Ωρομισθίων Μουσικών Σχολείων ανά μουσικό όργανο

          ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Βάσει των υφισταμένων διατάξεων προσφερθείσα προϋπηρεσία κατά το χρονικό διάστημα 1-7-2010 έως και 31-8-2012 δεν λαμβάνεται υπόψη στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών.

         Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που υπέβαλαν αίτηση σύμφωνα με τις ανωτέρω σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις πρόσκλησης υποψηφίων να ελέγξουν ενδελεχώς τους αναρτημένους πίνακες του κλάδους τους. Σε περίπτωση, δε, που διαπιστώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις επί των αναρτημένων στοιχείων οφείλουν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων αυτών, αποκλειστικά από την Τετάρτη 16-9-2015 μέχρι και την Παρασκευή 18-9-2015,σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

        Στην Δ/νση μας οι ενστάσεις θα παραλαμβάνονται  από ώρα 9.30 π.μ. μέχρι 13.30 μ.μ.

                                                                                                  Η Διευθύντρια Εκπαίδευσης

 

                                                                                                       Ευτυχία Μ.Βλυσίδου      

                                                                                        

       

 

                                                

Πρόσθετες πληροφορίες