Προσκόμιση δικαιολογητικών αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Στο συνημμένο έγγραφο θα βρείτε λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί.

Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε από εδώ το έντυπο δήλωσης στοιχείων για χρήση της υπηρεσίας μισθοδοσίας.

Πρόσθετες πληροφορίες