Χωρίς εικόνα

Προϊσταμένη Τμήματος Γ΄

29/09/2022 dde 0

Τελλή Αγγελική (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) (Θέματα Αναπληρωτών ΕΣΠΑ) Τηλέφωνα : 2271044131 Email : pds@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση:
Χωρίς εικόνα

Υπεύθυνη αδειών

29/09/2022 dde 0

Τοκμακίδου Ελένη (ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού) Τηλέφωνα : 2271044816 Email : mail@dide.chi.sch.gr

Κοινοποίηση: