Χωρίς κατηγορία


Παραμονή εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ/ΕΒΠ στις περιοχές υπηρέτησής τους (156651/Ε3/16.11.2020)

Όλοι οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), μόνιμοι και αναπληρωτές, ακόμα και αν οι σχολικές τους μονάδες τελούν σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας, παράλληλα με την παροχή τηλεκπαίδευσης παραμένουν στη διάθεση των Διευθυντών/Προϊσταμένων των σχολείων τους για άσκηση εκπαιδευτικού ή διοικητικού έργου που τυχόν θα τους ζητηθεί. Ως εκ τούτου, καλούνται να παραμένουν στις περιοχές που υπηρετούν.

Επισυνάπτεται το σχετικό έγγραφο.


Ενημέρωση για αποφάσεις ΠΥΣΔΕ (Αρ. Πρ. 20/3-9-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικών προβλημάτων (https://diavgeia.gov.gr/). Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα γίνουν οι αναρτήσεις των αποφάσεων τοποθετήσεων που εξετάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Χίου, οι οποίες θα αποσταλούν στη συνέχεια και στις σχολικές μονάδες. Προκειμένου, όμως, να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης ή/και διάθεσής τους, επισυνάπτουμε συγκεντρωτικό πίνακα.

Όσον αφορά το ωράριο των αναπληρωτών, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αναπληρωτές τοποθετούνται αρχικά με το πλήρες ωράριό τους και η τυχόν μείωση ωραρίου (ακόμα και αν έχει ήδη συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 2ΓΕ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ ότι για κάθε διευκρίνιση που αφορά την κατάταξή τους στους προσωρινούς πίνακες οφείλουν να απευθύνονται στο ΑΣΕΠ και όχι στη Δ.Δ.Ε. Χίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων και μόνο.


Έκδοση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης ΑΣΕΠ

Ανακοινώθηκαν από το ΑΣΕΠ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων της 1ΓΕ/2019 Προκήρυξης. Ενστάσεις επί των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά και μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ μέχρι και την Πέμπτη 9 Ιουλίου και ώρα 14:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφθούν τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.asep.gr/webcenter/portal/asep/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%AF%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7?var=ucmserver%23dDocName%3AVDCCMS01.ASEP.029502&_afrLoop=27190843709483973&_adf.ctrl-state=s9kol5xle_174#!%40%40%3Fvar%3Ducmserver%2523dDocName%253AVDCCMS01.ASEP.029502%26_afrLoop%3D27190843709483973%26_adf.ctrl-state%3Ds9kol5xle_178

 

 


Προσωρινές τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Ανακοινώνονται οι προσωρινές τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΕΑΕ, Εξειδικευμένης και Τακτικού Προϋπολογισμού) και θα ακολουθήσουν οι οριστικές αποφάσεις μετά τη γνωμοδότηση του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου.


ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ 2019-20

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.

Σε συνέχεια των υπ’ αριθμ. πρωτ. 56641/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: ΩΦΙΜ4653ΠΣ-Ρ6Η) και 56623/Ε2/10-04-2019 (ΑΔΑ: 7ΜΦΣ4653ΠΣ-1ΚΥ) εγκυκλίων αποσπάσεων, σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αποσπάσεων παρατείνεται έως την Τετάρτη, 17-04-2019 και ώρα 15:00.

https://www.minedu.gov.gr/news/40652-12-04-19-parateinetai-mexri-tis-17-apriliou-i-prothesmia-ypovolis-ton-aitiseon-apospasis-ton-ekpaideftikon

 

 


Δικαιολογητικά προσληφθέντων αναπληρωτών 2018-2019

Στο συνημμένο αρχείο μπορείτε να δείτε τη λίστα με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσετε στην Υπηρεσία μας, κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία.


Τροποποιήσεις Τοποθετήσεων / Διαθέσεων Εκπ/κών Συμπληρωματικές Διαθέσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 45/18-9-2017)

Ανακοινώνεται πίνακας με τις τροποποιήσεις τοποθετήσεων / διαθέσεων και τις συμπληρωματικές διαθέσεις εκπαιδευτικών αρμοδιότητας της ΔΔΕ Χίου, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 45/18-9-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Χίου


Διαθέσεις εκπαιδευτικών – Τοποθετήσεις αναπληρωτών Πράξη ΠΥΣΔΕ αριθ. 30 / 7-11-2016

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 30/7-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

Α) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ? ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Β) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ