Κ.π.π.


ΚΑΛΥΨΗ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 2018-19

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών για την Υποστήριξη Πιστοποίησης ΚΠπ, παραμένουν κενά τμήματα στις παρακάτω σχολικές μονάδες:

  1. 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
  2. 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΧΙΟΥ
  3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΜΠΟΥ
  4. ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ

Καλούνται  οι εκπαιδευτικοί που είχαν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία σε κενά τμήματα, είτε έχουν ήδη τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες είτε όχι, να αποστείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα στη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr), στο οποίο θα δηλώνουν κατά σειρά τις σχολικές μονάδες που έχουν κενά τμήματα και στις οποίες επιθυμούν να αναλάβουν τη διδασκαλία της Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ, έως και την Τετάρτη 23-01-2019.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τις διευκρινιστικές οδηγίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να απασχοληθεί σε περισσότερα από ένα Τμήματα Υποστήριξης Πιστοποίησης ΚΠπ και σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες.


ΠΙΝΑΚΕΣ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ « ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ΄ΤΑΞΗΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΠπ, ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2018- 19»

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί οφείλουν να αποστείλουν στη Δ.Δ.Ε. Χίου ηλεκτρονικό μήνυμα (mail@dide.chi.sch.gr), στο οποίο θα δηλώνουν την αποδοχή ή μη αποδοχή της τοποθέτησής τους, έως και την Παρασκευή 28-12-2018. Η μη αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σημαίνει μη αποδοχή τοποθέτησης.