ΠΥΣΔΕ


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  • Προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης: 4-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00.
  • Υπενθυμίζουμε ότι εντός των ίδιων προθεσμιών υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αλλά και όσοι επιθυμούν βελτίωση θέσης (χωρίς να δηλώσουν προτίμηση συγκεκριμένων σχολείων).
  • Τα ερωτήματα/αιτήματα προς τη ΔΔΕ Χίου μπορούν να υποβάλονται  από τους εκπαιδευτικούς μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr , αφού έχουν διαβάσει πρώτα προσεκτικά την εγκύκλιο.

Γραφείο ΠΥΣΔΕ

Καλούπης Γεώργιος, Προδρόμου Γιάννης, Γεμέλου Δέσποινα

Τηλ. επικοινωνίας: 2271044231


Οριστικές τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ φάσης


Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων ή/και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά


Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (ΠΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικού)


Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών Β΄φάσης

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Χίου οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο Μουσικό Σχολείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη 23/09/2020.

Οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ) και Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από αύριο έως και την Πέμπτη 24/09/2020.

Σε όλα τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία που θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης.


Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/-ριών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Χίου


Ενημέρωση αναπληρωτών Β΄φάσης-Γενικής Παιδείας

Παρακαλούνται μόνο οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (όχι οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και οι αναπληρωτές Μουσικού) που προσλήφθηκαν στη Β΄φάση στην Α΄ ή Β΄ περιοχή Χίου να αποστείλουν στη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr) συμπληρωμένο (σαρωμένο ή σε ευκρινή φωτογραφία) και με ιδιόχειρη υπογραφή το συνημμένο έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων, μέχρι τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. 

Για την αποστολή των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Σε περίπτωση που προσληφθείς/προσληφθείσα εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναλάβει, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Χίου, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψή του ως αναπληρωτής.


Ανακλήσεις-τροποποιήσεις διαθέσεων, αποσπάσεις και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών