ΠΥΣΔΕ


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό επιπλέον μελών στα Π.Υ.Σ.Π.Ε.- Π.Υ.Σ.Δ.Ε., με τη σύνθεση της παρ.1 του άρθρου 26 του Ν. 4547/2018 (102 Α΄), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία.


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ορισμό μελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συμβουλίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.), της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου.

Παρακαλούμε δείτε τα συνημμένα αρχεία.


Τελικοί Πίνακες Μοριοδότησης Αιτούντων Μετάθεση 2020-21

Η Δ.Δ.Ε. Χίου ανακοινώνει σήμερα, 21-12-2020, τους τελικούς Πίνακες μοριοδότησης των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών. Επισημαίνεται ότι δεν υπεβλήθησαν ενστάσεις επί της μοριοδότησης. Η Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ Χίου επιθυμεί να ευχαριστήσει τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς για τη συνεργασία τους και εύχεται καλή τύχη στις αιτήσεις μετάθεσής τους.

 


Πίνακες μοριοδότησης αιτούντων μετάθεση 2020-2021

Η Δ.Δ.Ε. ΧΙΟΥ ανακοινώνει σήμερα 14-12-2020 τους πίνακες με τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, κλάδο, ειδικότητα και μονάδες μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους) των αιτούντων μετάθεση εκπαιδευτικών.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Επισημαίνεται ότι δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις ανακοίνωση πινάκων με τα στοιχεία των αιτούντων μετάθεση σε Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία. Οι μεταθέσεις στα σχολεία αυτά πραγματοποιούνται βάσει προσόντων και όχι μοριοδότησης.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι τα μόρια που αφορούν την εντοπιότητα και συνυπηρέτηση στις αιτήσεις μετάθεσης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση θα αποδοθούν μετά τη δήλωση σχολείων.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Από 14/12/2020 μέχρι και 18/12/2020 θα υποβάλλονται ενστάσεις  με απλή αίτηση προς το ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ και μόνον  ηλεκτρονικά στο mail@dide.chi.sch.gr  με θέμα:

“[ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ]_ΕΝΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ 2020-2021”.

Σε περίπτωση δικαίωσης, θα γίνεται διόρθωση των ηλεκτρονικών αιτήσεων από το ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ.

 


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΔΕ 2020-2021

Σας ενημερώνουμε για τα παρακάτω:

  • Προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης μετάθεσης: 4-11-2020 έως 17-11-2020 και ώρα 15:00.
  • Υπενθυμίζουμε ότι εντός των ίδιων προθεσμιών υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση τοποθέτησης όλοι οι εκπαιδευτικοί που δεν έχουν τοποθετηθεί οριστικά σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, αλλά και όσοι επιθυμούν βελτίωση θέσης (χωρίς να δηλώσουν προτίμηση συγκεκριμένων σχολείων).
  • Τα ερωτήματα/αιτήματα προς τη ΔΔΕ Χίου μπορούν να υποβάλονται  από τους εκπαιδευτικούς μέσω της πλατφόρμας https://teachers.minedu.gov.gr , αφού έχουν διαβάσει πρώτα προσεκτικά την εγκύκλιο.

Γραφείο ΠΥΣΔΕ

Καλούπης Γεώργιος, Προδρόμου Γιάννης, Γεμέλου Δέσποινα

Τηλ. επικοινωνίας: 2271044231


Οριστικές τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ φάσης


Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων ή/και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά


Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (ΠΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικού)