Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ


Ανακλήσεις-τροποποιήσεις διαθέσεων, αποσπάσεις και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών


Αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 2/9/2020 και ώρα 13:00.


Πίνακες τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά A΄-Β΄Χίου / Τελικός αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων


Τελικός πίνακας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020)

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτός καθορίσθηκε  με την Πρ. 11/5-6-2020 του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου


Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020)

Το ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά, ανακοινώνει τον αναμορφωμένο Πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, αίτηση-δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό στον κλάδο/ειδικότητά τους. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, στην ειδικότητα των οποίων υπάρχει οργανικό κενό, τοποθετούνται προς το συμφέρον της Υπηρεσίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις, ασχέτως αν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης. Δεν νοείται, δηλαδή, να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης σχολείων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 9/6/2020 και ώρα 10:00. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail@dide.chi.sch.gr


Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις (Πρ.ΠΥΣΔΕ 10/2-6-2020)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων μέχρι την Παρασκευή 5-6-2020 και ώρα 10:00.


Τελικός πίνακας τοποθετήσεων ονομαστικά χαρακτηρισμένων οργανικά υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 9/29-5-2020), μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί της διαδικασίας τοποθέτησής τους. Με τη ίδια Πράξη ΠΥΣΔΕ κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες. Έγιναν δεκτά και τα τέσσερα (4) αιτήματα που υπεβλήθησαν και αφορούν σε εκπαιδευτικούς της Α΄ Χίου, κλ. ΠΕ01, ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ86. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της ένταξης  στις ειδικές κατηγορίες ορίζεται μέχρι την Τρίτη 2/6/2020 και ώρα 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να επικοινωνούν με τη Γραμματεία ΠΥΣΔΕ (22710-44816, κ. Γεμέλου Δέσποινα).


Προσωρινός πίνακας τοποθετήσεων ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 8/27-5-2020)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων σε οργανικά κενά μέχρι Παρασκευή 29/5/2020 και ώρα 10:00.


Προσωρινός Πίνακας Τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Τ.Ε. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε.

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά Τ.Ε. και Σ.Μ.Ε.Α.Ε. μέχρι την Τετάρτη 27/5/2020 και ώρα 10:00.


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021


Πίνακες τοποθετήσεων, διαθέσεων, αποσπάσεων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά 2019-2020 (Πρ. ΠΥΣΔΕ 27/ 3&4-9-2019

Ορίζεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων, διαθέσεων, αποσπάσεων σε λειτουργικά κενά από Πέμπτη 5-9-2019 έως και Δευτέρα 9-9-2019 και ώρα 9:00 π.μ.


Επικαιροποιημένος Πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά την τοποθέτηση των υπεραρίθμων και ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες (Πρ. ΠΥΣΔΕ 22/19-7-2019)

Ανακοινώνεται ο πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων, που οριστικοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 22/19-7-2019 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί της διαδικασίας τοποθέτησης των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεραρίθμων.

Με την ίδια Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου κρίθηκε η ένταξη εκπαιδευτικών στις ειδικές κατηγορίες. Έγιναν δεκτά και τα δύο (2) αιτήματα που υποβλήθηκαν και αφορούν σε εκπαιδευτικούς της Α΄Χίου.Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία του ΠΥΣΔΕ για περισσότερες πληροφορίες (τηλ. 22710 44816). Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της ένταξης  στις ειδικές κατηγορίες ορίζεται μέχρι την Τρίτη 23/07/2019 και ώρα 10:00΄.