Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ


Οριστικές τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ φάσης


Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων ή/και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά


Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (ΠΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικού)


Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/-ριών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Χίου


Ανακλήσεις-τροποποιήσεις διαθέσεων, αποσπάσεις και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών


Αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 2/9/2020 και ώρα 13:00.


Πίνακες τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά A΄-Β΄Χίου / Τελικός αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων


Τελικός πίνακας τοποθετήσεων σε οργανικά κενά (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020)

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτός καθορίσθηκε  με την Πρ. 11/5-6-2020 του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου


Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020)

Το ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε οργανικά κενά, ανακοινώνει τον αναμορφωμένο Πίνακα κενών-πλεονασμάτων (Πρ. ΠΥΣΔΕ 11/5-6-2020). Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν τοποθετήθηκαν να υποβάλουν, εφόσον επιθυμούν, αίτηση-δήλωση προτίμησης για τοποθέτηση σε εναπομείναν οργανικό κενό στον κλάδο/ειδικότητά τους. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Π.Δ. 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Π.Δ. 100/1997, οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, στην ειδικότητα των οποίων υπάρχει οργανικό κενό, τοποθετούνται προς το συμφέρον της Υπηρεσίας, στις υπόλοιπες κενές θέσεις, ασχέτως αν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση προτίμησης. Δεν νοείται, δηλαδή, να υπάρχουν οργανικά κενά σε μία ειδικότητα και, παράλληλα, εκπαιδευτικοί της ίδιας ειδικότητας στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ.  Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτίμησης σχολείων ορίζεται μέχρι την Τρίτη 9/6/2020 και ώρα 10:00. Οι αιτήσεις αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο mail@dide.chi.sch.gr