Αποφάσεις ΠΥΣΔΕ


Οριστικές τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ φάσης


Ανακλήσεις-Τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων ή/και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά


Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (ΠΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικού)


Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/-ριών σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Χίου


Ανακλήσεις-τροποποιήσεις διαθέσεων, αποσπάσεις και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών


Αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 2/9/2020 και ώρα 13:00.


Πίνακες τοποθετήσεων σε εναπομείναντα οργανικά κενά A΄-Β΄Χίου / Τελικός αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών-πλεονασμάτων μετά το πέρας της διαδικασίας των τοποθετήσεων