Προκηρύξεις ΑΣΕΠ (Υποψηφίων Εκπαιδευτικών)


Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΗΣ 2ΓΕ/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΣΕΠ

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους της 2ΓΕ/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ ότι για κάθε διευκρίνιση που αφορά την κατάταξή τους στους προσωρινούς πίνακες οφείλουν να απευθύνονται στο ΑΣΕΠ και όχι στη Δ.Δ.Ε. Χίου.

Υπενθυμίζουμε ότι η υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης στο ΑΣΕΠ αποτελούσε αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων και μόνο.


Ολοκλήρωση καταχώρισης αιτήσεων για τις Προκηρύξεις 1ΓT/2020 και 2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) των υποψηφίων για τις προκηρύξεις 1ΓΤ/2020 και  2ΓΔ/2020 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου να ελέγξουν την ορθότητα και την επικύρωση των καταχωρισμένων προσόντων τους και σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών στοιχείων να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά (22710-44816) ή ηλεκτρονικά (mail@dide.chi.sch.gr) με την Υπηρεσία μας.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια των προκηρύξεων  1ΓΕ/2019 (για τον κλάδο ΠΕ79.01) και  2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ και να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους και αν αυτά είναι επικυρωμένα (εκτός της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και των αναπηριών που θα τα επικυρώσει κεντρικά το ΥΠΑΙΘ). Επισημαίνεται επίσης ότι ο χρόνος λήξης προσμέτρησης προϋπηρεσίας έχει αρχικά προσδιοριστεί από το ΥΠΑΙΘ στις 3/2/2020 και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό θα γίνει πάλι κεντρικά, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών καταχωρίσεων, οι υποψήφιοι της  2ΓΕ/2019, καθώς και οι υποψήφιοι κλ. ΠΕ79.01 της 1ΓΕ/2019 καλούνται να επικοινωνήσουν μόνο ηλεκτρονικά με τη Διεύθυνση ΔΕ Χίου (υπ΄όψιν κ. Γεμέλου ή κ. Λούρου) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr αναφέροντας:
1.       Ονοματεπώνυμο, κλάδο, ΑΦΜ και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2.       Την λανθασμένη ή ελλιπή καταχώριση.
Η δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης στοιχείων μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας (σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ) μέχρι τις 24-04-2020.


Θέμα: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019

και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020,

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 

με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

 


Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020)

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΤ/2020 (ΦΕΚ 3/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/07-02-2020) και 2ΓΔ/2020 (ΦΕΚ 2/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/05-02-2020) Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Κατάθεση δικαιολογητικών για τις προκηρύξεις 1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019

Η Δ.Δ.Ε. Χίου δέχεται δικαιολογητικά υποψηφίων εκπαιδευτικών για τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1ΓΕ/2019 & 2ΓΕ/2019 τις εργάσιμες ημέρες από 9:00 έως 13:00. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται με συμπληρωμένη εις διπλούν την αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών, αφού έχουν μελετήσει προσεκτικά τις σχετικές προκηρύξεις. Η αίτηση επισυνάπτεται στο έγγραφο με θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών», που επισυνάπτεται στο παρόν.

Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού