Σχολικές εκδρομές


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια προγράμματος εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη – 2ο Γενικό Λύκειο Χίου Σχολ. Έτους 2019-2020

Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος στα πλαίσια προγράμματος εκπαιδευτικής επίσκεψης στην Κωνσταντινούπολη 2ο Γενικό Λύκειο Χίου Σχολ. Έτους 2019-2020