Σχολικές εκδρομές


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ Λυκειου του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου στην Αθήνα – Σχολ. Έτους 2018-19

Ανακοινοποίηση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικής επίσκεψης της Β’ Λυκειου του 3ου Γενικού Λυκείου Χίου στην Αθήνα