Χωρίς εικόνα
Χωρίς εικόνα

Άδεια άσκησης ιδιωτικού αμειβόμενου έργου

15/02/2022 dde 0

ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή από εκπαιδευτικό, μόνιμο ή αναπληρωτή, επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας του Υπηρεσιακού συμβουλίου […]

Κοινοποίηση: