Ενημέρωση


Ενημέρωση αναπληρωτών Β΄φάσης-Γενικής Παιδείας

Παρακαλούνται μόνο οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (όχι οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και οι αναπληρωτές Μουσικού) που προσλήφθηκαν στη Β΄φάση στην Α΄ ή Β΄ περιοχή Χίου να αποστείλουν στη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr) συμπληρωμένο (σαρωμένο ή σε ευκρινή φωτογραφία) και με ιδιόχειρη υπογραφή το συνημμένο έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων, μέχρι τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. 

Για την αποστολή των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Σε περίπτωση που προσληφθείς/προσληφθείσα εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναλάβει, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Χίου, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψή του ως αναπληρωτής.


Ανακλήσεις-τροποποιήσεις διαθέσεων, αποσπάσεις και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές Β΄φάσης Εξειδικευμένης (Παράλληλη Στήριξη)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση για Παράλληλη Στήριξη να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕ ΧΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των 5 εντύπων προς τη ΔΔΕ Χίου (oikon@dide.chi.sch.gr), όπως αναφέρονται στις οδηγίες, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και απαραιτήτως τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, σύμφωνα με την 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/10-08-2020).


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές Β΄φάσης (ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης, καθώς και οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση, να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία και να ακολουθήσουν  τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση -κατά περίπτωση-  των εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕ ΧΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των 5 εντύπων προς τη ΔΔΕ Χίου (oikon@dide.chi.sch.gr), όπως αναφέρονται στις οδηγίες, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και απαραιτήτως τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, σύμφωνα με την 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/10-08-2020).


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές Β΄φάσης (ΠΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισμού)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισμού) που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕ ΧΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των 5 εντύπων προς τη ΔΔΕ Χίου (oikon@dide.chi.sch.gr), όπως αναφέρονται στις οδηγίες, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και απαραιτήτως τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, σύμφωνα με την 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/10-08-2020).


Ορισμός αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως προσωρινής Διευθύντριας ΕΠΑΛ Οινουσσών

Ορισμός αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως προσωρινής Διευθύντριας ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Ορισμός αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως προσωρινής Διευθύντριας_signed


Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021


Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων/διαθέσεων αναπληρωτών Α΄ Χίου (ΠΔΕ)

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις/ διαθέσεις των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄ Χίου και ορίζεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 (οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο της ΔΔΕ).

 


Πίνακας διαθέσεων, τοποθετήσεων, αποσπάσεων μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΔΕ Χίου

Ανακοινώνουμε συγκεντρωτικούς πίνακες με τους εκπαιδευτικούς που διατίθενται, τοποθετούνται, αποσπώνται σε λειτουργικά κενά του ΠΥΣΔΕ Χίου για το διδακτικό έτος 2020-2021. Η απόφαση θα αναρτηθεί και θα αποσταλεί στις σχολικές μονάδες τη Δευτέρα 7/9/2020. Ορίζεται προθεσμία ενστάσεων μέχρι την Τρίτη 8/9/2020 και ώρα 13:00. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μόνο αυτοπροσώπως στη ΔΔΕ.


Αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, πλην των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄Χίου. Το ΠΥΣΔΕ Χίου θα εξετάσει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄Χίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των λειτουργικών κενών της Α΄Χίου από μονίμους εκπαιδευτικούς.


Ενημέρωση για αποφάσεις ΠΥΣΔΕ (Αρ. Πρ. 20/3-9-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικών προβλημάτων (https://diavgeia.gov.gr/). Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα γίνουν οι αναρτήσεις των αποφάσεων τοποθετήσεων που εξετάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Χίου, οι οποίες θα αποσταλούν στη συνέχεια και στις σχολικές μονάδες. Προκειμένου, όμως, να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης ή/και διάθεσής τους, επισυνάπτουμε συγκεντρωτικό πίνακα.

Όσον αφορά το ωράριο των αναπληρωτών, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αναπληρωτές τοποθετούνται αρχικά με το πλήρες ωράριό τους και η τυχόν μείωση ωραρίου (ακόμα και αν έχει ήδη συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.


Αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.

Ανακοινώνονται οι αποσπάσεις/διαθέσεις/τοποθετήσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε. Δίνεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων έως και την Τετάρτη 2/9/2020 και ώρα 13:00.