Ενημέρωση


Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής Διευθυντή ΕΠΑΛ Βροντάδου

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής Διευθυντή ΕΠΑΛ Βροντάδου.

 


Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων 2015-2016


Εκδρομή Γ τάξης ΓΕΛ Βροντάδου – Ανακοινοποίηση

Προκήρυξη  εκδήλωσης ενδιαφέροντος πολυήμερης εκδρομής Γ΄ Λυκείου Γενικού Λυκείου Βροντάδου Χίου σε σύμπραξη με το Γυμνάσιο Βολισσού

Ανακοινοποίηση στο ορθό – 08/01/2016

 

 


Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων διευθυντών και μορίων

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων διευθυντών και αντικειμενικών μορίων


Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Γ Λυκείου ΓΕΛ Καλλιμασιάς

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πολυήμερης εκπαιδευτικής εκδρομής Γ Λυκείου του Γενικού Λυκείου Καλλιμασιάς.

 


Εγκύκλιος μεταθέσεων 2015-2016

Εκδόθηκε από το ΥΠ.Π.Ε.Θ η εγκύκλιος των μεταθέσεων (Αρ. Πρωτ.: 200986/Ε2/ 09-12-2015 ΑΔΑ:7Τ6Ο4653ΠΣ-ΔΧΙ) για το σχ. έτος 2015-2016. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τη μελετήσουν με ιδιαίτερη προσοχή.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 09-12-2015 έως 31-12-2015 στη ΔΔΕ Χίου (4ος όροφος, Πολυτεχνείου 13, Χίος) από τους εκπαιδευτικούς που ανήκουν οργανικά ή έχουν προσωρινή τοποθέτηση σε σχολεία της ΔΔΕ Χίου.
Η εγκύκλιος και έντυπα αιτήσεων υπάρχουν αναρτημένα στο site της ΔΔΕ Χίου και στα σχολεία.
Η ΔΔΕ Χίου δεν θα δίνει έντυπα αιτήσεων.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο συνημμένο έγγραφο «Οδηγίες για την υποβολή των Αιτήσεων Μετάθεσης.docx«.


Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Ν. Χίου

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου Ν. Χίου.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά): από 30-11-2015 έως 07-12-2015.


Εγκύκλιος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων

Εγκύκλιος σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων (Αγωγής Σταδιοδρομίας, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων,  eTwinning  και ERASMUS+) για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ: Τα σχέδια προγραμμάτων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 της εγκυκλίου) πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 20 Νοεμβρίου 2015, στον αντίστοιχο Υπεύθυνο της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.


Πράξη ΠΥΣΔΕ 36/23-10-2015

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων, συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπ/κων με βάση την πράξη 36/23-10-2015 του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Πράξη ΠΥΣΔΕ 35/20-10-2015

Τοποθετήσεις και διαθέσεις αναπληρωτών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων/διαθέσεων, καθώς και συμπληρωματικές διαθέσεις μονίμων εκπ/κων με βάση την πράξη αρ. 35/20-10-2015 του ΠΥΣΔΕ Χίου.

22-10-2015: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τις διαθέσεις στο Εργαστηριακό Κέντρο Χίου και ως προς τους αριθμούς πρωτοκόλλου των Αποφάσεων Τοποθέτησης που αφορούν τους αναπληρωτές.