Χωρίς εικόνα

Υπεύθυνη Δήλωση

28/05/2015 dde 0

Κατεβάστε υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης. Υπεύθυνη δήλωση (56 kB)

Κοινοποίηση:
Χωρίς εικόνα

Δήλωση στοιχείων για μισθοδοσία

23/05/2015 dde 0

Κατεβάστε το έντυπο δήλωσης στοιχείων για χρήση της υπηρεσίας μισθοδοσίας. [Τελευταία ενημέρωση: 29/5/2019]   ΕΝΤΥΠΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ (70 kB)

Κοινοποίηση: