Αναπληρωτές · Ωρομίσθιοι


Δικαιολογητικά αναπληρωτών Μ.Ν.Α.Ε. (Ειδικής Προκήρυξης)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


Δικαιολογητικά αναπληρωτών Τ.Υ. – ΖΕΠ (Ειδικής Προκήρυξης)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


Δικαιολογητικά αναπληρωτών ΔΥΕΠ (Ειδικής Προκήρυξης)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


Δικαιολογητικά αναπληρωτών ΣΜΕΑΕ (Ειδικής Προκήρυξης)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΝΑΕ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Τ.Υ-ΖΕΠ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΜΕΑΕ (ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, Τ.Ε., ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ) Δ ΦΑΣΗΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ ΦΑΣΗΣ

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


Ανακοινοποίηση ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020)


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές ΔΥΕΠ


Ειδική πρόσκληση για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ κλάδων ΠΕ23-Ψυχολόγων και ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020) για το 2020-2021

Παρακαλούμε ενημερωθείτε από τα συνημμένα αρχεία.


Οδηγίες και δικαιολογητικά πρόσληψης για αναπληρωτές κλ.ΠΕ23 (Ψυχολόγων) ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 (Ψυχολόγων) που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ. Νομού Χίου, να ενημερωθούν από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψής τους και την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων.


Ανακοινοποίηση της Ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Πρόσκληση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανακοινοποιήθηκε στο ορθό από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.


Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.


Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).


Δικαιολογητικά αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έντυπα για την πρόσληψή σας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Η απόφαση προσωρινής τοποθέτησής σας θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19/10/2020. Οφείλετε να παρουσιαστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετείστε προσωρινά, εντός δύο ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης (δηλαδή από Τρίτη 20/10/2020 έως Τετάρτη 21/10/2020). Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στο Μουσικό Σχολείο Χίου, οφείλουν να παρουσιαστούν από Δευτέρα 19/10/2020 έως Τρίτη 20/10/2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΔΔΕ Χίου στο τηλ. 22710-44282.


Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.