Αναπληρωτές · Ωρομίσθιοι


Ενημέρωση αναπληρωτών Β΄φάσης-Γενικής Παιδείας

Παρακαλούνται μόνο οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (όχι οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και οι αναπληρωτές Μουσικού) που προσλήφθηκαν στη Β΄φάση στην Α΄ ή Β΄ περιοχή Χίου να αποστείλουν στη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr) συμπληρωμένο (σαρωμένο ή σε ευκρινή φωτογραφία) και με ιδιόχειρη υπογραφή το συνημμένο έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων, μέχρι τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. 

Για την αποστολή των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Σε περίπτωση που προσληφθείς/προσληφθείσα εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναλάβει, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Χίου, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψή του ως αναπληρωτής.


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές Β΄φάσης Εξειδικευμένης (Παράλληλη Στήριξη)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση για Παράλληλη Στήριξη να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕ ΧΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των 5 εντύπων προς τη ΔΔΕ Χίου (oikon@dide.chi.sch.gr), όπως αναφέρονται στις οδηγίες, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και απαραιτήτως τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, σύμφωνα με την 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/10-08-2020).


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές Β΄φάσης (ΕΕΠ-ΕΒΠ, ΣΜΕΑΕ και Τ.Ε.)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για ΣΜΕΑΕ και Τμήματα Ένταξης, καθώς και οι αναπληρωτές ΕΕΠ-ΕΒΠ που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση, να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία και να ακολουθήσουν  τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση -κατά περίπτωση-  των εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕ ΧΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των 5 εντύπων προς τη ΔΔΕ Χίου (oikon@dide.chi.sch.gr), όπως αναφέρονται στις οδηγίες, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και απαραιτήτως τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, σύμφωνα με την 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/10-08-2020).


Δικαιολογητικά και οδηγίες για αναπληρωτές Β΄φάσης (ΠΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισμού)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ και Τακτικού Προϋπολογισμού) που θα προσληφθούν στη Β΄ φάση να διαβάσουν προσεκτικά τα συνημμένα αρχεία και να ακολουθήσουν τις οδηγίες για τη συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών και τη συμπλήρωση των εντύπων.

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΟΛΑ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ , ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ 5 ΕΝΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΔΕ ΧΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ.

Η ηλεκτρονική αποστολή των 5 εντύπων προς τη ΔΔΕ Χίου (oikon@dide.chi.sch.gr), όπως αναφέρονται στις οδηγίες, παρακαλούμε να πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την ανάληψη υπηρεσίας.

Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ανάληψη υπηρεσίας οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να προσκομίσουν ΟΛΑ τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και απαραιτήτως τις ιατρικές γνωματεύσεις παθολόγου και ψυχιάτρου, σύμφωνα με την 104627/ΓΔ5/07-08-2020 Υ.Α. (ΦΕΚ 3344/τ.Β΄/10-08-2020).


Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02 για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών ή/και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2020-2021


Απόφαση οριστικών τοποθετήσεων/διαθέσεων αναπληρωτών Α΄ Χίου (ΠΔΕ)

Ανακοινώνονται οι τοποθετήσεις/ διαθέσεις των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄ Χίου και ορίζεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων μέχρι και την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 (οι ενστάσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως στο γραφείο της ΔΔΕ).

 


Αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών

Ανακοινώνονται οι αποφάσεις οριστικής τοποθέτησης όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, πλην των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄Χίου. Το ΠΥΣΔΕ Χίου θα εξετάσει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών ΠΔΕ Α΄Χίου μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κάλυψης των λειτουργικών κενών της Α΄Χίου από μονίμους εκπαιδευτικούς.


Ενημέρωση για αποφάσεις ΠΥΣΔΕ (Αρ. Πρ. 20/3-9-2020)

Σας ενημερώνουμε ότι η ιστοσελίδα ΔΙΑΥΓΕΙΑ βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας, λόγω τεχνικών προβλημάτων (https://diavgeia.gov.gr/). Μόλις αποκατασταθεί το πρόβλημα, θα γίνουν οι αναρτήσεις των αποφάσεων τοποθετήσεων που εξετάστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση του ΠΥΣΔΕ Χίου, οι οποίες θα αποσταλούν στη συνέχεια και στις σχολικές μονάδες. Προκειμένου, όμως, να ενημερωθούν άμεσα οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί για τις σχολικές μονάδες τοποθέτησης ή/και διάθεσής τους, επισυνάπτουμε συγκεντρωτικό πίνακα.

Όσον αφορά το ωράριο των αναπληρωτών, υπενθυμίζουμε ότι όλοι οι αναπληρωτές τοποθετούνται αρχικά με το πλήρες ωράριό τους και η τυχόν μείωση ωραρίου (ακόμα και αν έχει ήδη συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος) θα εξεταστεί σε μεταγενέστερο χρόνο.


Oδηγίες για αναπληρωτές

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές που προσελήφθησαν στην Α΄και Β΄ Χίου ότι τα δικαιολογητικά που οφείλουν να προσκομίσουν, κατά περίπτωση, στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησής τους, έχουν αποσταλεί στo προσωπικό τους e-mail, προς διευκόλυνσή τους. Παρακαλούνται να διαβάσουν πρώτα προσεκτικά τις οδηγίες και στη συνέχεια να συνεχίσουν με τη συμπλήρωση των εντύπων που τους αφορούν. Σε κάθε περίπτωση, οι Διευθυντές/-ντριες των σχολείων όπου θα τοποθετηθούν προσωρινά, θα είναι ενήμεροι για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί και θα τους καθοδηγήσουν.

Υπενθυμίζουμε ότι η προθεσμία για την ηλεκτρονική αποστολή του Εντύπου 16 (Δήλωση προτίμησης σχολείων) στην Υπηρεσία μας (mail@dide.chi.sch.gr) λήγει την Παρασκευή 28-8-2020. Κανένα άλλο έντυπο ή δικαιολογητικό δεν θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Δ.Ε.

Δεδομένου ότι κάποια από τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν ανακοινοποιήθηκαν στο ορθό από το ΥΠΑΙΘ, καλούνται όσοι εκπαιδευτικοί έχουν ήδη εκτυπώσει τα πρώτα έγγραφα να τα αντικαταστήσουν με τα ορθά, τα οποία έχουν αποσταλεί στο προσωπικό τους e-mail.

Πέραν των υπολοίπων δικαιολογητικών, η προσκόμιση στο σχολείο προσωρινής τοποθέτησης του περσινού ΑΔΚΥ, εφόσον υπάρχει, θα διευκόλυνε κατά πολύ το έργο της Υπηρεσίας μας.

Τέλος, εάν κάποιος αναπληρωτής δεν επιθυμεί να αναλάβει υπηρεσία, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υ.Δ. στην Υπηρεσία μας, στην οποία να δηλώνει ότι δεν αποδέχεται την πρόσληψή του.

Οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν για το σχολείο προσωρινής τους τοποθέτησης το αργότερο μέχρι 31-08-2020, ώστε να παρουσιαστούν εκεί στις 1 ή 2 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ.

 

Σύνδεσμος για δικαιολογητικά Αναπληρωτών https://we.tl/t-91I1jxNfO2


Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης περιοχών για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών το σχολικό έτος 2020-2021.


ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 1ΓΕ/2019 ΚΑΙ 2ΓΕ/2019

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε η καταχώριση στο ΟΠΣΥΔ των μοριοδοτούμενων προσόντων (που συνάδουν με τα προβλεπόμενα) για τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς, στα πλαίσια των προκηρύξεων  1ΓΕ/2019 (για τον κλάδο ΠΕ79.01) και  2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ.

Παρακαλούνται όσοι κατέθεσαν σχετική αίτηση στη ΔΔΕ Χίου, να συνδεθούν στον λογαριασμό τους στο ΟΠΣΥΔ και να ελέγξουν την ορθότητα των καταχωρισμένων στοιχείων τους και αν αυτά είναι επικυρωμένα (εκτός της εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων και των αναπηριών που θα τα επικυρώσει κεντρικά το ΥΠΑΙΘ). Επισημαίνεται επίσης ότι ο χρόνος λήξης προσμέτρησης προϋπηρεσίας έχει αρχικά προσδιοριστεί από το ΥΠΑΙΘ στις 3/2/2020 και οποιαδήποτε μεταβολή σε αυτό θα γίνει πάλι κεντρικά, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Σε περίπτωση εντοπισμού λανθασμένων ή ελλιπών καταχωρίσεων, οι υποψήφιοι της  2ΓΕ/2019, καθώς και οι υποψήφιοι κλ. ΠΕ79.01 της 1ΓΕ/2019 καλούνται να επικοινωνήσουν μόνο ηλεκτρονικά με τη Διεύθυνση ΔΕ Χίου (υπ΄όψιν κ. Γεμέλου ή κ. Λούρου) στη διεύθυνση mail@dide.chi.sch.gr αναφέροντας:
1.       Ονοματεπώνυμο, κλάδο, ΑΦΜ και τηλέφωνο επικοινωνίας.
2.       Την λανθασμένη ή ελλιπή καταχώριση.
Η δυνατότητα διόρθωσης ή προσθήκης στοιχείων μπορεί να γίνει από την Υπηρεσία μας (σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση από το ΥΠΑΙΘ) μέχρι τις 24-04-2020.


Θέμα: Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019 και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄)

Σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. πρωτ. 38310/Ε4/17-4-2020 Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού

και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης του ΑΣΕΠ των προκηρύξεων 1ΕΑ/2019

και 2ΕΑ/2019 για δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών για το διδακτικό έτος 2019-2020,

σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄).» δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 981/Β΄/21-03-2020 

με ημερομηνία κυκλοφορίας στις 23/03/2020.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ο.Π.ΣΥ.Δ. (https://opsyd.sch.gr/)

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από σήμερα 24/3/2020 έως και την 31η/3/2020.

 


Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 45/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) και 2ΓΕ/2019 (ΦΕΚ 46/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-12-2019) Προκηρύξεων του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού


Πρόσκληση υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη δήλωση περιοχών προτίμησης για πρόσληψη κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Οι δηλώσεις περιοχών προτίμησης υποβάλλονται από την Τετάρτη 28 Αυγούστου έως και τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019.


Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 4ΕA/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/ 21-5-2019) και 5ΕΑ/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019)

Δ Ε Λ Τ Ι Ο    Τ Υ Π Ο Υ

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, με την αριθμ.πρωτ.: 83296/Ε1/24-05-2019 ( ΑΔΑ: ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ) πρόσκλησή του καλεί τους εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδων ΤΕ01, ΤΕ02, ΤΕ16, ΔΕ01 και ΔΕ02, με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή, να υποβάλουν τα δικαιολογητικά με τα οποία αποδεικνύονται τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα που επικαλούνται για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας στους αξιολογικούς πίνακες (Β΄ και Επικουρικό) Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης του ΚΕΦ. Ε΄ του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13 Α΄), στο πλαίσιο των αριθμ. 4ΕA/2019 (ΦΕΚ 18/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) και 5ΕA/2019 (ΦΕΚ 19/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/21-5-2019) Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

Τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά ορίζονται στο Κεφάλαιο Δ’ των οικείων Προκηρύξεων.

 

Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών ορίζεται από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019.

Τα δικαιολογητικά επισυνάπτονται στην ειδική αίτηση κατάθεσης δικαιολογητικών και κατατίθενται αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, υποχρεωτικά σε οποιαδήποτε Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Επισημαίνεται ότι κατά την παρούσα διαδικασία δεν κατατίθενται δικαιολογητικά από εκπ/κούς οι οποίοι ανήκουν μόνο σε κλάδο Γενικής Εκπ/σης.