Αναπληρωτές · Ωρομίσθιοι


Οδηγίες και δικαιολογητικά πρόσληψης για αναπληρωτές κλ.ΠΕ23 (Ψυχολόγων) ΕΠΑΛ (Μ.Ν.Α.Ε.)

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές ΕΕΠ κλ. ΠΕ23 (Ψυχολόγων) που προσλήφθηκαν για τις ανάγκες των ΕΠΑ.Λ. Νομού Χίου, να ενημερωθούν από τα συνημμένα αρχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά πρόσληψής τους και την ορθή συμπλήρωση των απαιτούμενων εντύπων.


Ανακοινοποίηση της Ειδικής πρόσκλησης για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).

Σας ενημερώνουμε ότι η Ειδική Πρόσκληση των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ανακοινοποιήθηκε στο ορθό από το Υ.ΠΑΙ.Θ. σύμφωνα με τα συνημμένα αρχεία.


Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης [άρθρο 86 του ν.4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το σχολικό έτος 2020-2021.


Ειδική πρόσκληση για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 46 του ν. 4692/2020).


Δικαιολογητικά αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (Covid-19)

Παρακαλούμε ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά και τα απαιτούμενα έντυπα για την πρόσληψή σας, σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες οδηγίες.

Η απόφαση προσωρινής τοποθέτησής σας θα ανακοινωθεί τη Δευτέρα 19/10/2020. Οφείλετε να παρουσιαστείτε και να αναλάβετε υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετείστε προσωρινά, εντός δύο ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης (δηλαδή από Τρίτη 20/10/2020 έως Τετάρτη 21/10/2020). Οι αναπληρωτές που τοποθετούνται στο Μουσικό Σχολείο Χίου, οφείλουν να παρουσιαστούν από Δευτέρα 19/10/2020 έως Τρίτη 20/10/2020.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ΔΔΕ Χίου στο τηλ. 22710-44282.


Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ)

Πρόσκληση υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020) κατά το σχολικό έτος 2020-2021.


Οριστικές τοποθετήσεις αναπληρωτών Γ φάσης


Ενημέρωση για αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακών-διδακτορικών τίτλων σπουδών

Ενημερώνουμε τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς της Α΄και Β΄φάσης ότι έχουν εκδοθεί και αποσταλεί στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης-διάθεσής τους οι αποφάσεις αναγνώρισης της συνάφειας των μεταπτυχιακών ή/και διδακτορικών τίτλων σπουδών τους. Σε περίπτωση που αναπληρωτής εκπαιδευτικός έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και δεν έχει λάβει τη σχετική απόφαση, παρακαλείται να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας (22710-20239).

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.


Ενημέρωση για αναπληρωτές Γ΄ φάσης

Σας ενημερώνουμε ότι οι αποφάσεις προσωρινής τοποθέτησης-διάθεσης σε σχολικές μονάδες της ΔΔΕ Χίου όλων των αναπληρωτών που προσελήφθησαν στη Γ΄ φάση (Γενικής Παιδείας, Εξατομικευμένης, Εξειδικευμένης, Μουσικού και μελών ΕΕΠ) έχουν αποσταλεί στα σχολεία που τοποθετούνται ή/και διατίθενται οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί, καθώς και στα προσωπικά τους e-mails. Σε περίπτωση που προσληφθείς/-είσα εκπαιδευτικός δεν έχει λάβει το ηλεκτρονικό μήνυμα με την απόφαση προσωρινής τοποθέτησης, παρακαλείται, αφού πρώτα ελέγξει και την ανεπιθύμητη αλληλογραφία του/της, να επικοινωνήσει με την Υπηρεσία μας (22710-20239).

Σας υπενθυμίζουμε ότι η ανάληψη υπηρεσίας των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης-διάθεσής τους μπορεί να γίνει εντός δύο ημερών από την επομένη της έκδοσης της απόφασης προσωρινής τοποθέτησης-διάθεσης σε σχολικές μονάδες, δηλαδή στις 8 ή στις 9 Οκτωβρίου 2020, με εξαίρεση τους αναπληρωτές του Μουσικού Σχολείου, για τους οποίους η ανάληψη υπηρεσίας μπορεί να γίνει από Τετάρτη 7 Οκτωβρίου έως και Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

Για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο Γενικής Παιδείας)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Γενικής Παιδείας πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν σε σχολικές μονάδες της Α΄ και Β΄ περιοχής Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Παράλληλης Στήριξης)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν για Παράλληλη Στήριξη σε σχολικές μονάδες της Α΄ και Β΄ περιοχής Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής – για Τμήματα Ένταξης)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής που προσελήφθησαν στα Τμήματα Ένταξης σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (μόνο για αναπληρωτές Μουσικού Σχολείου)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές πλήρους και μειωμένου ωραρίου που προσελήφθησαν στο Μουσικό Σχολείο Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Δικαιολογητικά Γ φάσης αναπληρωτών (Μόνο ΕΕΠ και ΕΒΠ)

Παρακαλούμε τους αναπληρωτές ΕΕΠ – ΕΒΠ που προσελήφθησαν στη ΔΔΕ Χίου να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και να συμπληρώσουν τα συνημμένα έντυπα, ακολουθώντας τις οδηγίες που επισυνάπτονται στο παρόν.


Τοποθετήσεις αναπληρωτών Β φάσης (ΠΔΕ, ΕΑΕ, Μουσικού)


Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης περιοχών για πρόσληψη ως προσωρινών αναπληρωτών τρίμηνης (κατ΄ελάχιστον) διάρκειας για την κάλυψη λειτουργικών κενών τα οποία προκύπτουν από λόγους συναφείς με τη μετάδοση και διασπορά του νέου κορωνοϊού COVID-19 (άρθρο 35 του ν. 4722/2020 (ΦΕΚ 177 Α΄), κατά το σχολικό έτος 2020-2021


Προσωρινές τοποθετήσεις αναπληρωτών Β΄φάσης

Οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στο Μουσικό Σχολείο Χίου οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στο Μουσικό Σχολείο, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έως και την Τετάρτη 23/09/2020.

Οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (ΠΔΕ) και Ειδικής Αγωγής (ΣΜΕΑΕ) οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από αύριο έως και την Πέμπτη 24/09/2020.

Σε όλα τα δικαιολογητικά των αναπληρωτών θα πρέπει να αναγράφεται η ημερομηνία που θα παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες προσωρινής τοποθέτησης/διάθεσης.


Ενημέρωση αναπληρωτών Β΄φάσης-Γενικής Παιδείας

Παρακαλούνται μόνο οι αναπληρωτές Γενικής Παιδείας (όχι οι αναπληρωτές Ειδικής Αγωγής και οι αναπληρωτές Μουσικού) που προσλήφθηκαν στη Β΄φάση στην Α΄ ή Β΄ περιοχή Χίου να αποστείλουν στη ΔΔΕ Χίου (mail@dide.chi.sch.gr) συμπληρωμένο (σαρωμένο ή σε ευκρινή φωτογραφία) και με ιδιόχειρη υπογραφή το συνημμένο έντυπο δήλωσης προτίμησης σχολείων, μέχρι τη Δευτέρα 21-09-2020 και ώρα 12:00. 

Για την αποστολή των υπολοίπων δικαιολογητικών, θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Σε περίπτωση που προσληφθείς/προσληφθείσα εκπαιδευτικός δεν επιθυμεί να αναλάβει, οφείλει να αποστείλει ηλεκτρονικά Υπεύθυνη Δήλωση προς τη ΔΔΕ Χίου, στην οποία θα αναφέρει ότι δεν επιθυμεί την πρόσληψή του ως αναπληρωτής.