Αιτήσεις – Έντυπα


Πρότυπα χορήγησης αδειών εκπαιδευτικών

Πρότυπα για χορήγηση αδειών εκπαιδευτικών.

(Τελευταία ενημέρωση 15/2/2017)


Έντυπο δήλωσης στοιχείων μονίμων εκπαιδευτικών ΔΔΕ Χίου

Έντυπο δήλωσης στοιχείων μονίμων εκπαιδευτικών ΔΔΕ Χίου για την απογραφή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου και διευκρινίσεις για τη συμπλήρωσή του.


Έντυπα για την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης

Κατεβάστε τα απαραίτητα έγγραφα για την αδειοδότηση ιδιωτικών φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης.