Υποστηρικτικές Δομές


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΧΙΟΥ

Προκήρυξη  πλήρωσης  θέσης του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου