Διευθυντές


Πίνακας Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου 2017

Πίνακας Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου 2017 (παρ. δ του άρθρου του Ν. 4473/2017 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ αρ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017)


Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών του ΠΥΣΔΕ Χίου και αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων του ΠΥΣΔΕ Χίου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης Διευθυντή/-ντριας σχολικής μονάδας και να την υποβάλλουν στα γραφεία της ΔΔΕ Χίου αποκλειστικά την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017  από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:30 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ είτε με fax στο 2271044228 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@dide.chi.sch.gr.  Σε περίπτωση αποστολής fax ή email να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης στο 22710 – 44816 η στο 22710 – 44843 .


Κατάρτηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ενστάσεις επί του τελικού ενιαίου πίνακα υποβάλλονται στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου είτε ηλεκτρονικά (mail@dide.chi.sch.gr) είτε με τηλεοποιοτυπία (22710-44228) είτε αυτοπροσώπως. Η προθεσμία ενστάσεων ορίζεται από την Τετάρτη , 19-7-2017 μέχρι και την Παρασκευή, 21-7-2017, ώρα 15:30.

Επίσης, στις 25-7-2017 υποβάλλονται οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά.


Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων Δ.Δ.Ε. Χίου

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Ε. ΧΙΟΥ 2017


Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων ΔΔΕ Χίου


Πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών ΣΔΕ και ΙΕΚ

Επισυνάπτονται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή :

  • διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • διευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ..

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00.


Απόφαση τοποθέτησης Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Χίου

Ανακοινώνεται η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη ΔΔΕ Χίου, η οποία στηρίχθηκε στην υπ αριθμ. 8/18-2-2016 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Χίου ως Συμβουλίου Επιλογής.


Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντων 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡ.5/26-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ.


Συγκεντρωτικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή στο 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.4/22-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-1-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.


Ανακοίνωση τελικών πινάκων αποδεκτών υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες αποδεκτών υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου σύμφωνα με την Πράξη 3/20-1-2016 του ΠΥΣΔΕ Χίου ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.