Διευθυντές


Νέα πρότυπα εντύπων για χορήγηση αδειών

Παρακαλούνται οι Διευθυντές/-ντριες να εκδίδουν τις άδειες των εκπαιδευτικών σύμφωνα με τα συνημμένα πρότυπα.


Ορισμός αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως προσωρινής Διευθύντριας ΕΠΑΛ Οινουσσών

Ορισμός αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως προσωρινής Διευθύντριας ΕΠΑΛ Οινουσσών.

Ορισμός αναπληρώτριας εκπαιδευτικού ως προσωρινής Διευθύντριας_signed


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή / ντριας του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση κενούμενης θέσης Διευθυντή / ντριας του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου.

 

 

 


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για των πλήρωση της κενούμενης θέσης Διευθυντή/ ντριας του 1ου Ημερήσιου ΕΠΑ.Λ. Οινουσσών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου


Προκηρύξεις θέσεων Διευθυντών και Υποδιευθυντών ΔΙΕΚ και ΣΔΕ


Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας για την κάλυψη κενών θέσεων υποψηφίων διευθυντών σχολικών μονάδων ΔΔΕ ΧΙΟΥ Σεπτεμβρίου 2017

Η  ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ  ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ, 6/9/2017 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

Πίνακας Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου 2017

Πίνακας Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου 2017 (παρ. δ του άρθρου του Ν. 4473/2017 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ αρ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017)


Τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων διευθυντών του ΠΥΣΔΕ Χίου και αίτηση-δήλωση προτίμησης σχολικών μονάδων.

Καλούνται οι υποψήφιοι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων του ΠΥΣΔΕ Χίου να συμπληρώσουν την επισυναπτόμενη αίτηση-δήλωση προτίμησης τοποθέτησης Διευθυντή/-ντριας σχολικής μονάδας και να την υποβάλλουν στα γραφεία της ΔΔΕ Χίου αποκλειστικά την Τρίτη 25 Ιουλίου 2017  από τις 08:00 π.μ. μέχρι τις 15:30 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της ΔΔΕ είτε με fax στο 2271044228 είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο mail@dide.chi.sch.gr.  Σε περίπτωση αποστολής fax ή email να γίνει τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραλαβής της αίτησης στο 22710 ? 44816 η στο 22710 – 44843 .


Κατάρτηση τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

Ενστάσεις επί του τελικού ενιαίου πίνακα υποβάλλονται στο διευρυμένο ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου είτε ηλεκτρονικά (mail@dide.chi.sch.gr) είτε με τηλεοποιοτυπία (22710-44228) είτε αυτοπροσώπως. Η προθεσμία ενστάσεων ορίζεται από την Τετάρτη , 19-7-2017 μέχρι και την Παρασκευή, 21-7-2017, ώρα 15:30.

Επίσης, στις 25-7-2017 υποβάλλονται οι δηλώσεις προτίμησης σχολικών μονάδων και Ε.Κ. με ενιαία σειρά.