Διευθυντές


Πλήρωση θέσεων με επιλογή διευθυντών ΣΔΕ και ΙΕΚ

Επισυνάπτονται προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων με επιλογή :

  • διευθυντών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
  • διευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ..

Αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι τις 26 Απριλίου 2016, ημέρα Μ. Τρίτη και ώρα 12:00.


Απόφαση τοποθέτησης Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΔΕ Χίου

Ανακοινώνεται η απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένου Εκπαιδευτικών Θεμάτων στη ΔΔΕ Χίου, η οποία στηρίχθηκε στην υπ αριθμ. 8/18-2-2016 πράξη του διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Χίου ως Συμβουλίου Επιλογής.


Τελικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων Δ/ντων 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ? ΑΡ.5/26-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ ΩΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ. Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ ΠΡΟΣ ΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ Δ/ΝΤΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ Β.ΑΙΓΑΙΟΥ.


Συγκεντρωτικός πίνακας μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντή στο 1ο ΕΠΑΛ Βροντάδου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΤΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ Δ/ΝΤΗ ΣΤΟ 1ο ΕΠΑΛ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΤΗΚΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.4/22-1-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ.
Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 26-1-2016 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00.


Ανακοίνωση τελικών πινάκων αποδεκτών υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου

Ανακοινώνονται οι τελικοί πίνακες αποδεκτών υποψηφιοτήτων και μοριοδότησης υποψηφίων για τη θέση του Δ/ντη του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου σύμφωνα με την Πράξη 3/20-1-2016 του ΠΥΣΔΕ Χίου ως Συμβουλίου Επιλογής Στελεχών Εκπαίδευσης.


Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής Διευθυντή ΕΠΑΛ Βροντάδου

Τροποποίηση χρονοδιαγράμματος διαδικασίας επιλογής Διευθυντή ΕΠΑΛ Βροντάδου.

 


Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων διευθυντών και μορίων

Πίνακας δεκτών και μη δεκτών υποψήφιων διευθυντών και αντικειμενικών μορίων


Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας της ΔΔΕ Ν. Χίου

Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης Διευθυντή του 1ου ΕΠΑΛ Βροντάδου Ν. Χίου.
Περίοδος υποβολής αιτήσεων (με τα απαραίτητα δικαιολογητικά): από 30-11-2015 έως 07-12-2015.