Μόνιμοι


Τελικοί πίνακες μόριων μεταθέσεων 2016-2017


Μόρια μεταθέσεων ΔΔΕ ΧΙΟΥ 2016 – 2017 – Ανακοινοποίηση στο ορθό


Εγκύκλιος μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ α λ ε ί τους εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλουν αιτήσεις μετάθεσης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταθέσεων:
α) γενικές από περιοχή σε περιοχή μετάθεσης,
β) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ,
γ) στα Μουσικά Σχολεία,
δ) στα Καλλιτεχνικά Σχολεία,
ε) στα Πειραματικά Σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και
στ) αμοιβαίες από περιοχή σε περιοχή

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες θα βρείτε στο έγγραφο «Εγκύκλιος μεταθέσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2016-2017».


Διαθέσεις εκπαιδευτικών – Τοποθετήσεις αναπληρωτών Πράξη ΠΥΣΔΕ αριθ. 30 / 7-11-2016

ΣΑΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ΄ ΑΡ. 30/7-11-2016 ΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΠΥΣΔΕ ΧΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΑΝ ΟΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ :

Α) ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ

Β) ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ


Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών για απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης εκπαιδευτικών προς απόσπαση στα Ευρωπαϊκά Σχολεία, κλάδων ΠΕ03 Μαθηματικών, ΠΕ04.04 Βιολόγων, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών, ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής και Βιβλιοθηκονόμων (προθεσμία ενστάσεων από Δευτέρα 03-10-2016 έως και Τετάρτη 05-10-2016)


Υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη λειτουργικών κενών σχολ. έτους 2016-17

Προσκαλούνται οι εκπαιδευτικοί των κλάδων και των ειδικοτήτων, στις οποίες υπάρχουν λειτουργικά κενά Γενικής Παιδείας και Τμημάτων Ένταξης, για το σχολικό έτος 2016-2017, όπως αυτά προσδιορίστηκαν με την αρ. 22/ 26-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, να υποβάλλουν σχετική αίτηση ή να τροποποιήσουν την ήδη υποβληθείσα αίτησή τους, στα Γραφεία της Δ.Δ.Ε. Χίου, μέχρι την Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016 και ώρα 09:00.


Πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών 2016 (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο πίνακας αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες της Α΄ Χίου, που προτάθηκαν με την υπ’ αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.


Τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (πράξη ΠΥΣΔΕ 21/2-8-2016)

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών που συντάχθηκε με την υπ’ αριθ. 21/2-8-2016 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Ο πίνακας παραμένει ως είχε με την προηγούμενη πράξη του ΠΥΣΔΕ, δεδομένου ότι δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για κανένα από τα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Χίου παραμένουν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης (όπου διήνυσαν ή διανύουν τις θερινές τους υπηρεσίες) μέχρι να τοποθετηθούν σε νέα λειτουργικά κενά. Συνεπώς την 1η Σεπτεμβρίου 2016, αν δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη σε λειτουργικά κενά, θα παρουσιαστούν στα σχολεία προσωρινής τους τοποθέτησης 2015-16.


Υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων σε φορείς

Σύμφωνα με ανακοίνωση στο Πληροφοριακό Σύστημα ΟΠΣΥΔ, η on-line υποβολή ενστάσεων, επανεξετάσεων και ανακλήσεων αποσπάσεων σε φορείς θα είναι διαθέσιμη από Τρίτη 2-8-2016 το απόγευμα.