Daily Archives: 27/03/2018


Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων 2018

Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών
από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 10/4/2018. Ως προς τις
προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ'
αριθμ. 190079/Ε2/6-11-2017 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β'. Οι
συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση  <mailto:protocol@minedu.gov.gr>
protocol@minedu.gov.gr με θέμα: «ΑΙΤΗΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ
Δ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2018», μέχρι τις 16/4/2018.
Επισημαίνεται ότι οι αμοιβαίες μεταθέσεις θα πραγματοποιηθούν στους νέους
κλάδους και ειδικότητες εκπαιδευτικού προσωπικού όπως ορίζονται στο άρθρο 29
του Ν.4521/2018 (ΦΕΚ 38/τ.Α'/2-3-2018).