Υποβολή αιτήσεων στην Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2015-2016


Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των εκπαιδευτικών  κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03 και ΠΕ04.01 που είναι εγγεγραμμένοι στους Ενιαίους πίνακες Προσωρινών Αναπληρωτών Γενικής Παιδείας έτους 2015-2016, μέχρι και τη Δευτέρα 29 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 14.00 μ.μ.