Εγγραφή υποψήφιων αναπληρωτών/ωρομισθίων εκπαιδευτικών στο ΠΣ ΟΠΣΥΔ


Για το σχολικό έτος 2016-2017 οι αιτήσεις αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Πριν από την υποβολή αίτησης για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν στο Ο.Π.ΣΥ.Δ., στη διεύθυνση https://opsyd.sch.gr, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς TAXISnet που διαθέτουν.

Μετά την εγγραφή, παρέχεται από το σύστημα η δυνατότητα:

α) Στους υποψηφίους που έχουν ήδη φάκελο στο ΟΠΣΥΔ,  επικαιροποίησης/συμπλήρωσης/ τροποποίησης των στοιχείων του φακέλου τους.

β) Στους υποψηφίους που δεν έχουν φάκελο (αφορά όσους δεν ήταν εγγεγραμμένοι στους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2012-2013 και εξής), δίνεται η δυνατότητα, πριν από την προσέλευσή τους στη Δ.Δ.Ε. Χίου για τη συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων του φακέλου τους, όποια δικαιολογητικά χρειάζεται να συνυποβληθούν, αυτά να αποστέλλονται, κατά προτίμηση σε ηλεκτρονική μορφή, στη διεύθυνση dioikchi@sch.gr, αποκλειστικά και μόνο από τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει οι ίδιοι στο Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν τις ανακοινώσεις και να μελετήσουν τις οδηγίες χρήσης του συστήματος που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ο.Π.ΣΥ.Δ..

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέρχονται στη Δ.Δ.Ε. Χίου, καθημερινά, κατά το διάστημα 09:00 – 13:00 (Υπεύθυνη: κα Λούρου Αικατερίνη).