Μόρια μεταθέσεων ΔΔΕ ΧΙΟΥ 2016 – 2017 – Ανακοινοποίηση στο ορθό