Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά


Με την υπ? αριθ. 9/18-5- 2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου καθορίστηκε ο προγραμματισμός  των εργασιών για την κάλυψη των οργανικών κενών σχολικού έτους 2017-2018.  Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων.