Αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων μετά την εξέταση των ενστάσεων (Πράξη ΠΥΣΔΕ 10/19-5-2017)


Αναρτάται ο αναμορφωμένος πίνακας οργανικών κενών και πλεονασμάτων, που καταρτίσθηκε με την υπ? αριθ. 10/19-5-2017 Πράξη  του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία υποβολής δηλώσεων των εκπαιδευτικών για αν επιθυμούν ή δεν επιθυμούν να κριθούν  υπεράριθμοι  στη σχολική μονάδα, όπου ανήκουν οργανικά, ορίζεται  μέχρι και τη Δευτέρα 22/5/2017 και ώρα 12.00