Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά (Πράξη ΠΥΣΔΕ 16/30-5-2017)


Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις τοποθετήσεις  εκπαιδευτικών στα εναπομείναντα οργανικά κενά.

Ανακοινώνεται ο τελικός πίνακας οργανικών κενών, όπως αναμορφώθηκε με την υπ? αριθμ. 16/30-5-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου, μετά τις τοποθετήσεις στα εναπομείναντα οργανικά κενά.