Πρόσκληση εκπ/κων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπ/σης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς αρμοδιότητας του ΥΠΠΕΘ για το σχολικό έτος2017-2018