Πίνακας Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου 2017


Πίνακας Υποψηφίων για τις θέσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της Δ.Δ.Ε. Χίου 2017 (παρ. δ του άρθρου του Ν. 4473/2017 και ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΠΕΘ αρ. Φ.361.22/23/91322/Ε3/31-5-2017)