Προγραμματισμός εργασιών ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου για τις τοποθετήσεις σε οργανικά κενά


Με την υπ’ αριθ. 9/9-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Ν. Χίου καταρτίστηκε ο προγραμματισμός  των εργασιών για την κάλυψη των οργανικών κενών σχολικού έτους 2018-2019.  Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων.