ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 12/16-5-2018)


Ανακοινώνεται ο πίνακας των ονομαστικά χαρακτηρισμένων υπεράριθμων εκπαιδευτικών ανά σχολική μονάδα, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθ. 12/16-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου. Οι παραπάνω υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί καλούνται μέχρι και την Παρασκευή, 18/5/2018, και ώρα 12:00, να υποβάλουν δήλωση προτίμησης-τοποθέτησης στα σχολεία, στα οποία υπάρχει οργανικό κενό.