Προσωρινές Τοποθετήσεις – Βελτιώσεις (Πράξη ΠΥΣΔΕ 15/22-5-2018)


Με την υπ’αριθμ.15/22-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου:

α) Τοποθετήθηκαν  σε κενές  οργανικές  θέσεις  σχολικών μονάδων  της  Α΄ και Β΄  Χίου,με βάση τις δηλώσεις προτίμησής  τους και τα μόρια μετάθεσης, εκπαιδευτικοί που ζήτησαν βελτίωση  θέσης  ή οριστική τοποθέτηση

β) Καταρτίσθηκε προσωρινός πίνακας οργανικών κενών – πλεονασμάτων μετά τις τοποθετήσεις-βελτιώσεις σε σχολικές μονάδες της Α’ και Β’ Χίου.
γ) Ορίστηκε προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί των τοποθετήσεων σε κενές οργανικές θέσεις  μέχρι την Πέμπτη,  24-5-2018 και ώρα 12:00.