Οριστικές Τοποθετήσεις / Βελτιώσεις – Πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών (Πράξη ΠΥΣΔΕ 16/24-5-2018)


Ανακοινώνεται ο πίνακας με τις οριστικές τοποθετήσεις / βελτιώσεις εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες των περιοχών μετάθεσης της Α΄ και Β΄ Χίου, μετά την εξέταση των ενστάσεων.

Αναρτάται ο πίνακας εναπομεινάντων οργανικών κενών, που καταρτίσθηκε με την υπ’ αριθμ. 16/24-5-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου.
Ορίζεται προθεσμία υποβολής αιτήσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση στα εναπομείναντα οργανικά κενά μέχρι την Παρασκευή, 25/5/2018 και ώρα 12:00΄.