Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά και απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ (ΠΡΑΞΗ 18/21-6-2018)


 

Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθ. 18/21-6-2018 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Χίου ορίστηκε προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • συμπλήρωσης ωραρίου σε λειτουργικά κενά
  • τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά όσων βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ
  • απόσπασης εντός ΠΥΣΔΕ,

από την ανάρτηση της παρούσας και  μέχρι Δευτέρα,  16-7-2018  και ώρα  14:00.

Επισημαίνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να θεωρήσουν ότι λειτουργικά κενά μπορεί να προκύψουν σε οποιοδήποτε σχολείο.

Το ΠΥΣΔΕ θα ανακοινώσει τα λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Χίου αμέσως μετά την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ και σε ΣΜΕΑΕ και η τοποθέτηση των ενδιαφερομένων στα κενά αυτά θα γίνει μέχρι τέλος Ιουλίου.

Οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση ΠΥΣΔΕ θα παραμείνουν στις σχολικές μονάδες της τελευταίας τους τοποθέτησης μέχρι την τοποθέτησή τους σε νέο λειτουργικό κενό.

Αναρτώνται υποδείγματα αιτήσεων.