Τροποποιήσεις τοποθετήσεων – Διαθέσεων σε Λειτ. Κενά. Συμπληρωματικές Τοποθετήσεις – Διαθέσεις (ΠΡΑΞΗ ΠΥΣΔΕ 23, 12-9-2018)