Εγγραφή στο ΟΠΣΥΔ αναπληρωτών ΕΕΠ-ΕΒΠ


Σας κοινοποιούμε το Δελτίο Τύπου καθώς και το εγχειρίδιο εγγραφής/σύνδεσης
χρήστη για την εγγραφή των μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στο ΟΠΣΥΔ και παρακαλούμε για την
ενημέρωση των αναπληρωτών μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της αρμοδιότητάς σας.
Οι ημερομηνίες εγγραφής είναι από την Πέμπτη 15 έως και τη Δευτέρα 26
Νοεμβρίου 2018.
Επιπλέον υπάρχει και βίντεο με τις οδηγίες για την εγγραφή
https://www.youtube.com/watch?v=AC_fB6G43is#action=share στην ιστοσελίδα του ΟΠΣΥΔ.

Σε συνέχεια του κάτωθι σας ενημερώνουμε επίσης ότι για τυχόν πρόβλημα που μπορεί να παρουσιαστεί
κατά την εγγραφή οι χρήστες μπορούν να απευθύνονται με email στο helpdesk του ΟΠΣΥΔ
στην ηλ. δνση opsydhelp@minedu.gov.gr

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΙΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ Ή ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ
ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΟΝΟ Η ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ-ΕΒΠ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Οποιαδήποτε ανακοίνωση σχετικά με τη διαδικασία θα εμφανίζεται στην αρχική σελίδα του ΟΠΣΥΔ.