Επαναπροκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος πενθήμερης εκδρομής Γ΄Λυκείου – 3ο Γενικό Λύκειο Χίου Σχολ. Έτους 2018-19

ΕΚΔΡΟΜΗ-3ο-Λύκειοεπαναπροκήρυξη (38 kB)