ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΚΕΠΛΗΝΕΤ ΔΔΕ ΧΙΟΥ


Προκήρυξη  πλήρωσης  θέσης του Υπευθύνου Πληροφορικής και Νέων τεχνολογιών της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου