Επαναπροκήρυξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προσφορές της εκπαιδευτικής επίσκεψης του Γυμνασίου – Λ.Τ. Βολισσού (ΑΘΗΝΑ – ΝΑΥΠΛΙΟ)

Επαναπροκήρυξη Γυμνάσιο Βολισσού-Προκήρυξη εκδρομής Αθήνα-2019(4) (20 kB)